Om vår kyrka

 

En liten katedral på Hisingen

 

Nu står Lundby nya Kyrka äntligen klar att invigas och jag vill här berätta om våra tankar bakom utformningen.

Efter branden av den tidigare kyrkan utlystes en arkitekttävling mellan fyra inbjudna kontor. FFNS West vann tävlingen under mottot: Vandring i tid och rum.

Med vandring i tid menar vi, att kyrkan ska stå för en kontinuitet i tiden och ha en volymsutformning efter klassiska förebilder. Detta är den första basilikan i Göteborg.

Basilika var ursprungligen ett tingshus under romartiden. Den kristna kyrkan tog över formen, som sedan återfinns i ett stort antal katedraler och mindre kyrkor runt om i Europa.

Vår förebild har varit en kyrka ute på landet i Toscana någonstans, kanske från 1100-talet. De kända katedralerna i Florens som t ex Domen av Brunellesci eller Santa Maria Novella är kraftigt ornamenterade och tegelmurarna är klädda med vit och grön marmor och svart diabas. Ute på landet hade man inte den ekonomin. Här fick man nöja sig med rustika tegelväggar och begränsa sig till en enklare dekorering av frontfasaden ovanför kyrkporten.

Till den klassiska höga basilikan adderar vi två lägre byggnadskroppar, en på var sida, som innehåller de funktioner som behövs i en modern kyrka. Här finns församlingssal, undervisningslokaler, kontorsrum och barnavdelning. Vi har låtit de låga volymerna sträcka sig fram för att bilda en förgård, atrium. Det förekommer hos vissa äldre kyrkor hl a den kända kyrkan i Betlehem, som vi ser på tv varje jul.

Klocktornet är fristående så att själva kyrkobyggnaden blir enkel och tydlig. Tillsammans bildar de en dialog, som upplevs redan på avstånd och framförallt känns, då man stiger in på förgården, som därigenom får en, för Sverige mycket unik och stark rumskaraktär.

I likhet med de stora katedralerna finns det mindre rum där förrättningar kan utföras. Under koret finns ett visningsrum, en krypta, som kan användas vid mindre begravningar. Sakristian med förhöjt tak och uppglasad fond kan användas för små bröllop, barnandakter m.m.

Vandring i rum vill vi understryka, genom att kyrkan är utformad efter via sacra, den heliga vandringens princip i en mittaxel, som börjar i en välkomnande förgård. fortsätter genom kyrkporten i ett kyrktorg, som är navet i kyrkan, och sedan går in i kyrksalen med sitt höga ljusa kor i fonden. Kyrkan lämpar sig väl för processioner, som är ett viktigt inslag i kristenheten.

Byggnaden står på en grovhuggen granitgrund, är murad i rött tegel av olika färgnyanser och har koppartak. Kyrktuppen på klocktornet är förgylld.

Golven i den ursprungliga basilikan dvs. i kyrktorg och kyrksal är kalksten. I de lägre moderna volymerna ekparkett. Dörrar, fönster och snickerier är lackad ek.

Volymen och materialen är alltså klassiska, men i detaljering, färgsättning, ljusföring, inredning och konstnärlig utformning sätter vi vår tids prägel på kyrkan.

Alla väggar är slätputsade och målade i naturfärger. Färgskalan är stark och tydlig. Varje rum får sin egen karaktär. Den yttre röda putsen på klocktornet och frontfasaden följer med in i trycktorget för att ge en välkomnande värme. Vissa rum som kyrksal och sakristia är vita för att vara ljusa och luftiga. Andra ska ha en mer förtätad stämning som det lilla grupprummet med mörkblå väggar eller väntrummet med sina gröna. Församlingssalen ska kännas festlig och har väggar i guldockra. Meningen är att färgerna tillsammans ska bilda vackra färgarkord, när man ser flera rums kontrasterande färger samtidigt.

I kyrksalen har vi en ljusföring med indirekt dagsljus där solstrålarna materialiseras då de träffar murytor i fönstersmygar, nischer och fondväggar för att skapa ett stämningsfullt rum. Fönstren ska understryka rummets samlande form genom att ge indirekt ljus och därigenom ge kyrksalen en känsla av volym och höjd. De ska inte ge distraherande utblickar åt kyrkans omgivningar. Med lite fantasi hos besökaren ska det kännas som om rummet ger sig av från tid och rum och svävar högt uppe bland solbelysta moln fjärran från omvärldens brus.

 Vid koret får vi indirekt dagsljus genom fyra höga fönster i nischer på vardera sidan av koret. Tjugofyra färgade fönster på mittskeppets långsidor, blåa bak i kyrksalen vid läktaren för att gradvis gå över i gult och orange ju närmare koret man kommer. Väggarna är vita, men taket över det runda koret som är guldockra belyser vi med starka uppåtriktade lampor, så att det kastas ned ett imaginärt gyllene ljus uppifrån på den vita fondväggen i koret, som är penetrerad av 30 små fönster i olika blå nyanser. Därigenom får vi ett djup i fonden och inte bara en stum vit vägg.

I inredningen har vi valt ganska strikta moderna möbler och textilier för att vara i samklang med kyrkan som helhet.

Om kyrkans utformning är något stram och förutsägbar och stark, så står den konstnärliga utformningen för idérika. inspirerande, associativa. fantasifulla och mjukare karaktärsdrag. Tillsammans ska kyrkan och dess konstnärliga utformning bilda en harmonisk helhet, som ger besökaren igenkännandets trygghet och samtidigt tankens flykt och inspiration.

Arkitekter är FFNS West genom Margareta Diedrichs, Eva Grane och Akke Zimdal.

SIAB har stått för uppförandet. Till den konstnärliga utformningen har vi tagit hjälp av tre konstnärer och i någon mån bidragit själva:

Herman Fogelin: Keramikfris ovanför kyrkportarna.

Lars Huck Hultgren: Koret med de tre konstverken uthuggna i trä och färgsättning av de trettio små fönstren i koret bakom altaret.

Annika Steen, FFNS West: Altare och dopfunt av sten.

Arne Charlez: Stora rosettfönstret på entrégaveln. De små rosettfönstren i barnavdelning och grupprum. Fönster i sakristia.

Akke Zimdal: FFNS West: Kyrktupp. Kors över entrégaveln. De 24 fönstren på mittskeppets långsidor i kyrksalen.

 

Vi vill med denna byggnad visa kyrkans tidlöshet och hoppas den kommer att vara hemvist för ett rikt församlingsliv redan från första dagen och till glädje för många kommande generationer.

 

Lundby har nu en katedral!

 

Akke Zimdal

 

- Tillbaka -